Dự án bất động sản

 

Danh sách căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 14/12/2016

Cập nhật danh sách căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 14/12/2016. Tiến độ thanh toán 100% GTHĐ. Nhận nhà ở ngay.

  • Hotline 1: Mr.Tuấn 0938 969 525 -  Ms.Hảo 0934 426 791 - Mrs.Lương 0966.060.623
  • Hotline 2: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Mr.Phương 0947 123 488 - Mr. Hà 0932 33 11 91
TÒA TẦNG PHÒNG DIỆN TÍCH HƯỚNG BC HƯỚNG CỬA GIÁ GỐC TIẾN ĐỘ CHÊNH GIÁ BÁN TỔNG TIỀN
HH2A 8 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 100% 175 18,09 1.488,12
HH2A 11 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 100% 180 18,15 1.493,12
HH2A 16 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 100% 190 18,28 1.503,12
HH2A 17 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,45 100% 190 17,76 1.460,76
HH2A 23 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 100% 245 17,91 1.473,40
HH2A 30 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,42 100% 180 16,61 1.366,05
HH2A 37 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 13,905 100% 170 15,97 1.313,69
HH2A 39 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 13,905 100% 145 15,67 1.288,69
                     
HH2A 12 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 100% 230 18,70 1.345,38
HH2A 21 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14,5 100% 260 18,11 1.303,42
HH2A 40 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 13,5 100% TT #VALUE! #VALUE!
                     
HH2A 38 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 13,5 100% 190 16,20 1.139,32
HH2A 40 6 70,32 Đông Nam Tây Bắc 13,5 100% 165 15,85 1.114,32
                     
HH2A 10 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 15,5 100% 225 18,70 1.314,96
HH2A 28 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14,5 100% 200 17,34 1.219,64
HH2A 29 8 70,32 Đông Nam Tây Bắc 14 100% 230 17,27 1.214,48
                     
HH2A 12 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 100% 230 18,70 1.345,38
HH2A 12A 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15 100% TT #VALUE! #VALUE!
HH2A 14 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 100% 230 18,70 1.345,38
HH2A 24 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14,5 100% 230 17,70 1.273,42
                     
HH2A 7 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 100% 210 18,52 1.523,12
HH2A 11 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 100% 220 18,64 1.533,12
HH2A 12 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 100% 230 18,76 1.543,12
HH2A 14 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 100% 215 18,58 1.528,12
HH2A 17 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,45 100% 235 18,31 1.505,76
HH2A 21 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 100% 250 17,97 1.478,40
HH2A 24 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 100% 190 17,25 1.418,40
HH2A 28 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 100% 180 17,12 1.408,40
HH2A 31 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,42 100% 230 17,22 1.416,05
HH2A 33 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,42 100% 180 16,61 1.366,05
                     
HH2A 3 14 55,59 Tây Nam Đông Nam 15 100% 265 19,77 1.098,85
HH2A 4 14 55,59 Tây Nam Đông Nam 15 100% 265 19,77 1.098,85
                     
HH2A 40 16 45,48 Đông Bắc Đông Nam 13,5 100% 170 17,24 783,98
                     
HH2A Pent 18 45,48 Đông Bắc Tây Bắc 14,5 100%     785 triệu
                     
HH2A 20 20 55,59 Tây Nam Tây Bắc 15 100% TT #VALUE! #VALUE!
                     
HH2A 10 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 100% 310 19,73 1.623,12
HH2A 12 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 100% - - 1.700,00
HH2A 24 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 100% TT #VALUE! #VALUE!
HH2A 31 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 100% 320 18,31 1.506,05
HH2A 33 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 100% TT #VALUE! #VALUE!
HH2A 34 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 100% TT #VALUE! #VALUE!
HH2A 36 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 13,905 100% TT #VALUE! #VALUE!
HH2A 37 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 13,905 100% 220 16,58 1.363,69
HH2A 40 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 13,905 100% 215 16,52 1.358,69
                     
HH2A 14 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 100% 260 19,11 1.375,38
HH2A 12 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 100% TT #VALUE! #VALUE!
HH2A 24 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 100% 320 18,95 1.363,42
HH2A 26 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 100% 280 18,39 1.323,42
HH2A 29 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14 100% 260 17,61 1.267,44
HH2A 35 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14 100% 265 17,68 1.272,44
                     
HH2A 14 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 100% TT #VALUE! #VALUE!
HH2A 17 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15 100% 275 18,91 1.329,80
HH2A 24 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14,5 100% 310 18,91 1.329,64
HH2A 30 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14 100% 295 18,20 1.279,48
HH2A 40 26 70,32 Tây Bắc Đông Nam 13,5 100% 160 15,78 1.109,32
                     
HH2A 16 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15,5 100% 285 19,55 1.374,96
HH2A 20 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 15 100% 305 19,34 1.359,80
HH2A 25 28 70,32 Tây Bắc Đông Nam 14,5 100% 310 18,91 1.329,64
                     
HH2A 9 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 100% 290 19,53 1.405,38
HH2A 17 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15 100% 280 18,89 1.359,40
HH2A 22 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 100% 305 18,74 1.348,42
HH2A 26 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 100% TT #VALUE! #VALUE!
HH2A 28 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 100% 295 18,60 1.338,42
HH2A 36 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 13,5 100% 245 16,90 1.216,46
                     
HH2A 7 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 100% 320 19,86 1.633,12
HH2A 8 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 100% 280 19,37 1.593,12
HH2A 12 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 100% 330 19,98 1.643,12
HH2A 25 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 100% 295 18,52 1.523,40
HH2A 31 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 100% TT #VALUE! #VALUE!
HH2A 32 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 100% TT #VALUE! #VALUE!
HH2A 34 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 100% TT #VALUE! TT
HH2A 40 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 13,905 100% TT #VALUE! TT
                     
HH2A 16 36 47,62 Đông Bắc Tây Bắc 15,5 100% 200 19,70 938,11

 

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC

Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 4/1/2017
Danh sách căn hộ Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 14/12/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 26/2/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 26/2/2016
      Tin bất động sản theo dự án
 
Tiêu đềDiện tíchGiáNgày đăngTỉnh thành
Cho thuê căn 3 PN HH2A tầng trung Linh Đàm vip 0 (m2) Thỏa thuận 31/08/2018 Hà Nội
Chuyên Mua - Bán căn hộ Chung cư VP, HH Linh Đàm. Hỗ trợ thủ tục pháp lỹ! 0 (m2) Thỏa thuận 28/02/2019 Hà Nội
Cần bán căn 2N HH2B Linh Đàm 45,48 (m2) 1,05Tỷ 01/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ 55,59m2 Chung cư HH2C Linh Đàm, 0977 092 920 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm giá tốt, vị trí view hồ đẹp nhất khu đô thị 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH2 Linh Đàm, giá tốt. Hỗ trợ nhiệt tình 0 (m2) Thỏa thuận 05/02/2017 Hà Nội
Cho thuê căn tầng 12 HH2 Linh Đàm, - diện tích 45m2 0 (m2) Thỏa thuận 22/12/2017 Hà Nội
Bán căn 2 phòng ngủ HH2A Linh Đàm, căn đẹp view hồ Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 08/01/2017 Hà Nội
Bán căn 1202 chung cư hh2c linh đàm diện tích 76m 76 (m2) 6Triệu 12/09/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2020 chung cư hh2b Linh Đàm hoang mai hà nội 56 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán căn 1636 chung cư hh2 linh đàm diện tích 47m 47 (m2) 15,5Triệu 29/08/2016 Hà Nội
Bán căn 1918 chung cư hh2c linh đàm 45m giá gốc 15 triệu 45 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán chung cư Linh đàm căn hộ 3 phòng ngủ tầng đẹp chênh 130 triệu 0 (m2) Thỏa thuận 12/11/2018 Hà Nội
Bán căn 2014 chung cư hh2 Linh Đàm 55m giá gốc 15 triệu 55 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Chung cư Linh Đàm còn mấy căn 55m2 bán nhanh giá tốt 56 (m2) 15Triệu/m2 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn 45m2 chung cư hh Linh Đàm bán nhanh trước tháng ngâu 45 (m2) 880Triệu 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn hộ HH Linh Đàm giá chênh thấp 45 (m2) 13Triệu/m2 20/07/2016 Hà Nội
Bán căn 2020 chung cư hh2 linh đam view hồ 2 phòng ngủ 55 (m2) 15Triệu 19/07/2016 Hà Nội
Bán căn 3336 chung cư hh3 linh đàm 45m 45 (m2) 14Triệu/m2 30/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) 13Triệu/m2 14/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) Thỏa thuận 20/07/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2c Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2a Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Chung cư hh2 Linh Đàm bán căn 712 chênh rẻ nhất 76 (m2) 15,5Triệu/m2 06/05/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 3202 chung cư hh2 linh đàm 76 (m2) 14Triệu/m2 05/05/2016 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH Linh Đàm mới nhất 0 (m2) Thỏa thuận 05/06/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 1202 chung cư Linh Đàm tòa hh1 76 (m2) 16Triệu/m2 22/04/2016 Hà Nội
Giá sock nhất thị trường, chỉ với 595tr sở hữu căn góc Chung cư HH2B Linh Đàm 0 (m2) 15Triệu/m2 24/03/2016 Hà Nội
Bán căn 55,59m2 Chung cư HH2A Linh Đàm, giá chênh hợp lý 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
HOT! Bán nhanh căn hộ 72 m2, chung cư HH2A Linh Đàm, hỗ trợ vay vốn 30.000 tỷ 71,96 (m2) 14Triệu 07/01/2016 Hà Nội
HOT! Bán căn hộ chung cư giá rẻ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, vay gói 30.000 tỷ 55,59 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
Hot! Bán căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, chênh thấp nhất thị trường 70 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
HOT! Chính chủ cần bán nhanh căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14,5 triệu/m2. 55,59 (m2) 14,5Triệu 05/01/2016 Hà Nội
Bán căn 1802 chung cư hh2 linh Đàm 0987 462918 76 (m2) 15Triệu/m2 24/12/2015 Hà Nội
Bán nhanh căn hộ 1034 Chung cư Linh Đàm, Hoàng Mai 55 (m2) 14Triệu 14/12/2015 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh Đàm bán căn 65m view công viên giá rẻ nhất 65 (m2) 15,5Triệu 02/12/2015 Hà Nội
Có 8 căn chung cư Linh Đàm hh2a 45m2 và 55m2 cần bán gấp 55 (m2) 15Triệu/m2 03/12/2015 Hà Nội
Bán cắt lỗ căn hộ 534 HH2B Linh Đàm 65 (m2) 15Triệu/m2 17/11/2015 Hà Nội
Bán căn hộ 3 phòng ngủ chung cư HH2B Linh đàm giá rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 06/11/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán gấp CHCC 45m2, 1PN, tòa h22a Linh Đàm, cửa chính đông nam 45 (m2) 15500000Triệu/m2 31/10/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán căn hộ tầng 2116, hh2a linh đàm 0 (m2) Thỏa thuận 31/10/2015 Hà Nội
Chung cư HH2B Linh Đàm căn 2 ngủ giá rẻ nhất 65 (m2) 15Triệu/m2 07/11/2015 Hà Nội
Bán các căn hộ 1, 2, 3 phòng ngủ chung cư HH2 linh đàm giá cực rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 19/10/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn hộ 55,59m2 chung cư hh linh đàm giá siêu rẻ 56 (m2) 14Triệu/m2 30/01/2016 Hà Nội
Bán nhà để trả nợ do làm ăn thua lỗ LH 01689347189 0 (m2) 13,5Triệu/m2 16/10/2015 Hà Nội
Bán căn 2 ngủ, giá gốc 13.5tr chung cư HH2A Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 27/10/2015 Hà Nội
Bán căn 4030 HH2A Linh Đàm, view Hồ Linh Đàm, giá chênh rẻ nhất thị trường 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh đàm bán rẻ gấp căn 2ngu vì gia đình có thêm thành viên. 65 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
Bán rất gấp căn 1608 HH2B Linh Đàm, chênh 195tr 0 (m2) 15Triệu/m2 09/10/2015 Hà Nội
Bán gấp căn 2224 diện tích 70.32 2ngủ HH2A Linh Đàm view hồ, giá cực rẻ! 70 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
12

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách bán hàng
Mr.Thành 0909 088 886 .
Ms.P_Vân 0946 95 3333 .
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Ký gửi hàng hoá
Mr.Thanh 0909 088 886 .
LH đi xem Dự Án và Căn hộ mẫu
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Lê Lý 0919 661 185 .
Phụ trách bán đồ thanh lý
Mr.Đoàn 0911 114 992 .

Bất động sản khu vực

Bất động sản đô thị mới

Top từ khoá bất động sản

dữ liệu

Thống kê

Khách Online: 19656
Lượng truy cập: 55322172
ĐẦU TRANG